Fasteignaskrá Íslands annast rekstur gagna- og upplýsingakerfis er nefnist Fasteignaskrá.

Í fasteignaskrá skal skrá allar fasteignir í landinu og er hún grundvöllur skráningar fasteigna, þinglýsingabókar, mats fasteigna og húsaskrár Hagstofu Íslands og þjóðskrár.

Byggingarfulltrúi er ábyrgur fyrir að Fasteignaskrá Íslands berist upplýsingar um lönd og lóðir og breytingar á þeim, svo og um öll mannvirki, sem gerð eru í Snæfellsbæ og um breytingar á þeim og eyðingu þeirra. Stærðarskráning mannvirkja er sett fram í skráningartöflum.  Ennfremur tilkynnir byggingarfulltrúi um framvindu byggingarstiga og/eða matsstiga.

Byggingarstjóra er skylt að tilkynna til byggingarfulltrúa þegar bygging er fokheld. 
Byggingarfulltrúa er einhliða heimilt að tilkynna Fasteignaskrá Íslands þegar bygging er fokheld vanræki byggingarstjóri skyldur sínar.

Fasteignamat og brunabótamat er í umsjón Fasteignaskrár Íslands: http://www.fmr.is/ vafraglugga) 

 

 

SneakersbeShops® , Shop Online For Luxury, High-End Fashion, Expensive & Authentic Designer Brands | Upcoming 2021 Nike Dunk Release Dates - nike lunarswift 4 blue screen size chart printable - Fitforhealth