Á eftirfarandi uppdráttum má sjá lausar lóðir í Snæfellsbæ. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá Tæknideild Snæfellsbæjar.

Eyðublað fyrir lóðarumsókn má nálgast hér.           

                        

              Ólafsvík 

 

           Rif            Hellissandur             Arnarstapi   

          Lausar íbúðarhúsalóðir             

 

       

Lausar íbúðahúsalóðir   

           

          

 Lausar íbúðahúsalóðir 

     

      

Lausar íbúðahúsalóðir 

 

 

          Lausar frístundahúsalóðir         

 

  Lausar lóðir fyrir iðnað         Lausar frístundalóðir  

          Lausar atvinnu-/iðnaðarlóðir 

          í austurhluta

 

                   

          Lausar atvinnu-/iðnaðarlóðir

          í vesturhluta

             

  

 

 

 

 

 

 

 

MCD 20040718-267-1  MND-20020817-017  MCD 20040718-233  MCD 20040718-129

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

REGLUR UM ÚTHLUTUN LÓÐA

 

 1.

Innan eins mánaðar skal sá er fær lóð úthlutaða, greið til bæjarsjóðs Snæfellsbæjar upp í væntanleg gatnagerðar-, byggingarleyfis-, tengi-, mælingar-, úttektar-, og heimtaugargjöld. Greiðsla skal miðuð við samþykkta gjaldskrá bæjarins.

Endanleg álagning gjaldanna fer fram um leið og byggingarleyfið er veitt. Byggingarframkvæmdir verða ekki leyfðar fyrr en samið hefur verið um álögð gjöld.

   
2.

Lóðarhafa er heimilt að skila lóð og skal þá endurgreiða honum gjöld þau sem áður hafa verið greidd. Heimilt er að fresta endurgreiðslu í allt að 12 mánuði eftir að lóð er skilað, gegn greiðslu almennra innlánsvaxta á innistæðu sem ógreidd kann að vera í 3 mánuði eða lengur.

Byggingarleyfisgjald er óendurkræft skv. byggingarlögum nr. 73/1997.

   
3. Úthlutun lóða fellur úr gildi í eftirfarandi tilvikum:
    a. Ef álögð gjöld eru ekki greidd innan eins mánaðar frá úthlutun lóðar.
    b. Hafi byggingarteikningar af fyrirhugaðri byggingu ekki borist til byggingarfulltrúa innan 5 mánaða frá því lóð var úthlutað.
    c.

Hafi framkvæmdir ekki hafist eða verið óverulegar 15 mánuðum eftir úthlutun lóðar.

     
4.

Sé gatnagerðargjald eigi greitt innan eins mánaðar frá úthlutun lóðar skal endurreikna það eftir þann tíma til samræmis við breytingar á kostnað vísitöluhúss.

Falli byggingarleyfi úr gildi og verði endurnýjað síðar skal reikna gatnagerðargjaldið að nýju áður en greitt gjald kemur til frádráttar.

   
5.

Sé lóð tekin af lóðarhafa vegna vanefnda hans á skilmálum eða úthlutun fellur úr gildi af öðrum orsökum, skal bæjarsóður endurgreiða gatnagerðargjald á því rúmmetragjaldi sem gildir þegar lóðarúthlutunin fellur úr gildi. Ákveði bæjarsjóður að fresta endurgreiðslu gjaldsins í allt að 12 mánuði skal inneign hvorki bera verðbætur eða vexti á þeim tíma. Bæjarsjóður skal heimilt að ákveða sér hæfilega þóknun fyrir þá þjónustu, sem veitt hefur verið áður en lóðarúthlutun féll úr gildi.

   
6.

Lóðarhafa er óheimilt að framselja lóðarréttindi fyrr en lóðarsamningur hefur verið gerður. Skilyrði þess að lóðarleigusamningur verði gerður við lóðarhafa er að byggingarleyfi hafi verið gefið út.

   
7.

Framkvæmdir á lóðinni eru háðar byggingar- og skipulagslögum, byggingar- og skipulagsreglugerð, skilmálum og ákvæðum, sem bæjarstjórn Snæfellsbæjar setur og fást afhent á skrifstofu tæknideildar Snæfellsbæjar.

   
8. 

Lóðaruppdráttur og mæliblað verða afhent á skrifstofu gegn framvísun kvittunar fyrir fyrirframgreiðslu byggingargjalda. 

   

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

تسوق ماست اند هاربر السعودية أونلاين مع تخفيضات 25 - charles barkley nike shoes for sale cheap jordan , نمشي - 75% | Iicf , kd 6 n7 blue and red , Supreme x Nike Alight 2021 Collaboration Release