Deilisk.Snb3

 

 Deilisk.Snb2

  • er gert fyrir einstök hverfi, bæjarhluta eða reiti innan ramma aðalskipulags.
  • Í deiliskipulagi er gerð nánari grein fyrir notkun lands, tilhögun gatna, íbúðarhúsa, atvinnu- og þjónustuhúsnæðis, stofnana, leiksvæða, útivistarsvæða og annars er þurfa þykir.
  • Í deiliskipulagi eru teknar ákvarðanir um lóðir, lóðanotkun, byggingarreiti, byggðarmynstur, nýtingarhlutfall, útlit mannvirkja og form eftir því sem við á og aðrar skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfa.
  • Deiliskipulag skal gera fyrir einstök svæði eða reiti og skal jafnan miðað við að það taki til svæða sem mynda heildstæða einingu.

 

Samþykkt deiliskipulög í Snæfellsbæ

Hér fyrir neðan er hægt að finna samþykkta deiliskipulagsuppdrætti fyrir Snæfellsbæ.

Uppdrættirnir raðast eftir stafrófsröð.

 

Deiliskipulag snjóflóðavarna 8330 24.07.2007
Brekkan í Ólafsvík 6676 05.03.2003

Hafnarsvæði Ólafsvíkur

5749 07.06.2016
Hluti miðbæjar Ólafsvíkur 6907 08.09.2005
Innri Klif, iðnaðarsvæði 6800 08.09.2005
Rjúkandavirkjun 11078 24.04.2012
Þjónustusvæði í Ólafsvík 10933 16.01.2012
Hesthúsasvæði í Fossárdal við Ólafsvík 13430  07.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiti deiliskipulags Skipulagsnr.  Dags. 
     
Hafnarsvæðið í Rifi 7758 29.11.2006
Íbúðasvæði við Stórhól 7999 15.03.2007
Lenging hafnargarðs, lóðir á svæðinu 9482 20.11.2008

 

 

 

 

 

Heiti deiliskipulags Skipulagsnr.  Dags. 
     
Hellisbraut 8686 22.11.2007
Íbúðarsvæði við Selhól 11832 14.10.2013
Hesthúsasvæði sunnan Hellissands 9574 05.02.2009

 

Heiti deiliskipulags Skipulagsnr.  Dags. 
     
Brekkubær 5665 21.08.2003
Hellisvellir, 1. áfangi 6812 25.09.2005
Nes á Hellnum, smábýli 11357 04.12.2012
     
Frístundabyggð    
Brekkubær á Hellnum 3418 19.06.1998
Laugarbrekka 10529 27.07.2010
Veruflöt og Þórdísarflöt 10426 15.06.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiti deiliskipulags Skipulagsnr.  Dags. 
     
Frístundabyggð í landi Kinnar 5676 21.08.2003

 

Heiti deiliskipulags Skipulagsnr.  Dags. 
     
Frístundabyggð, Barðastaðir 7641 25.08.2006
Ferðaþjónustubýli að Hofgörðum 10328 07.07.2010
Íbúðarhús í landi Ytri-Tungu II 6913 06.10.2005
Hótel Búðir 13450 29.09.2016
Lýsuhóll 13502 06.12.2016
Lýsudalur 10198 08.10.2009
Vatnsholt 10210 40.03.2010

 

Heiti deiliskipulags Skipulagsnr.  Dags. 
     
Frístundabyggð í landi Traðar 5683 06.11.2003 

 

Heiti deiliskipulags Skipulagsnr.  Dags. 
     
Deiliskipulag Skarðsvíkur 13106 07.04.2016

                                       

 

 

Sumarstörf

               Auglýsingar

 

 

                     sol

 

   Vinnuskóli Sumarstörf 

- Um vinnuskólann

- umsóknareyðublað vinnuskóli (8.-10. bekkur) 

- umsóknareyðublað sumarstörf (17 ára og eldri)