Áætlanagerð
Umsjón með gerð kostnaðaráætlana og greinargerða, vegna árlegra fjárhagsáætlana ásamt tilheyrandi kostnaðareftirliti.

 

Verklegar framkvæmdir
Ábyrgð á eftirliti með verklegum framkvæmdum bæjarsjóðs.

 

Hönnun og eftirlit
Verkefnisstjórn og umsjón með aðkeyptri hönnun og ráðgjafaþjónustu á tækni- og umhverfissviði.

 

Útboð og eftirlit
Umsjón með útboðum vegna verklegra framkvæmda, mat á tilboðum og samningagerð við verktaka og/eða birgja.

 

Eignasjóður
Ábyrgð á að viðhaldi húseigna sjóðsins sé sinnt í samræmi við fjárveitingar á hverjum tíma og sér um  að gerð sé viðhaldsáætlun fyrir eignir sjóðsins.

 

Byggingareftirlit
Opinbert byggingareftirlit samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997, lögum um mat á umhverfisáhrifum 106/2000húsafriðunarlögum nr. 104/2001 og lögum um náttúruverndheilbrigðisreglugerð, öryggisreglum og stöðlum.

 

Fasteignamat
Annast upplýsingaöflun fyrir fasteignamat samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr.6/2001

 

Eignaskiptasamningar/yfirlýsingar
Yfirferð og áritun eignaskiptayfirlýsinga og eignaskiptasamninga samkvæmt lögum um fjöleignahús nr. 26/1994136/1995 og 127/1996.

 

Úttektir leiguhúsnæðis
Úttektir leiguhúsnæðis samkvæmt húsaleigulögum nr. 36/1994.

 

Úttektir og möt
Yfirumsjón með úttektum og mati á leiguíbúðum Snæfellsbæjar

 

Lóðarblöð og lóðarleigusamningar
Útgáfa lóðarblaða og eftirlit með að gengið sé frá lóðarblöðum í samræmi við lóðaleigusamninga.

 

Skipulagsmál
Hefur umsjón með og annast vinnu við gerð aðal- og deiliskipulags.  Einnig að unnið sé á grundvelli stefnumörkunar bæjarstjórnar og í samráði við skipulag ríkisins.


Landupplýsingakerfi
Uppbygging, varðveisla og viðhald gagngrunns fyrir landupplýsingakerfi  Snæfellsbæjar.

 

Skjalavarsla
Viðhald og varðveisla uppdrátta og skjala vegna opinbers byggingareftirlits og skipulagsmála,  í samræmi við ákvæði laga og reglna þar um.

 

Veitustjóri
Fer með mál Vatnsveitu Snæfellsbæjar

 

Fasteignaskrá

Byggingarfulltrúi er ábyrgur fyrir að Fasteignamati ríkisins berist upplýsingar um lönd, lóðir og mannvirki - breytingar á þeim sem og eyðingu þeirra.  

Byggingarfulltrúi tilkynnir framvindu byggingarstiga og eigendaskráningu nýrra fasteigna

 

Fasteignagjöld

Byggingarfulltrúi sér um viðhald álagningastofna sem notaðir eru til álagningar fasteignagjalda.  Fasteignagjöld eru lögð á lóðir þegar þær hafa verið metnar fasteignamati og fyrst á mannvirki þegar þau eru fokheld.

Brunabótamat

Húseigandi ber ábyrgð á því að tilkynna Fasteignamati ríkisins eigi síðar en 4 vikum eftir að nýtt hús eða viðbygging er tekin í notkun, eða eftir að byggingu þeirra lauk, eftir því sem við á.

Byggingarfulltrúi hefur eftirlit með því að húseigendur sinni skyldum sínum um tilkynningu til Fasteignamats ríkisins í þessum efnum.

Eignaskiptayfirlýsingar

Byggingarfulltrúi áritar eignaskiptayfirlýsingar áður en þeim er þinglýst, til staðfestingar á því að þær séu í samræmi við samþykktar teikningar og að þær séu unnar í samræmi við reglugerð um eignaskiptayfirlýsingar.

 

new nike football boots 2012 2017 - 002 - Nike Air Max 270 ESS Ανδρικά Παπούτσια Γκρι / Λευκό DM2462 | Nike React Element 87